Primátor vyznamenal zasloužilé osobnosti

V pondělí 24. října se na radnici konalo slavnostní shromáždění ke státnímu svátku, ke Dni samostatného československého státu. Primátor Juraj Thoma při té příležitosti ocenil jedenáct výjimečných a zasloužilých občanů Českých Budějovic medailemi Za statečnost a Za zásluhy.

Panu Jaroslavu Mrkvanovi, podpraporčíkovi Jaromíru Peškovi, panu Martinu Rakovi, nadpraporčíkovi Ladislavu Škopkovi, nadpraporčíkovi Vladimíru Lavičkovi a praporčíkovi Tomáši Kaňkovi udělil městské vyznamenání Za statečnost, které se uděluje za záchranu života či velkých materiálních hodnot s nasazením vlastního života.

Profesoru profesoru Václavu Bůžkovi, panu Václavu Johanusovi, panu Ivanu Mánkovi, paní Marcele Payerové a panu Josefu Průdkovi udělil městské vyznamenání Za zásluhy, které se uděluje osobám, jež se zasloužily o České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství.

Městská vyznamenání se udělují od roku 2008. Přehled letošních i všech předchozích dosud oceněných osobností se stručným popisem jejich činů, naleznete na této stránce.

Nositelé medailí Za statečnost a Za zásluhy

Zleva: Václav Bůžek, Ladislav Škopek, Jaromír Pešek, primátor Juraj Thoma, Ivan Mánek, Václav Johanus, Josef Průdek, Jaroslav Mrkvan, Martin Rak a Vladimír Lavička. Sedící Marcela Payerová. Tomáš Kaňka se ze zdravotních důvodů nemohl slavnostního ceremoniálu zúčastnit.