Primátor žádá ministra o jasné dálniční stanovisko

O aktuálním pohledu českobudějovických radních na znovu rozvířenou diskusi ohledně stavby dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice dopisem informoval primátor Juraj Thoma (HOPB) ministra dopravy Antonína Prachaře.

„Jistě nemusím nijak zdůrazňovat, že volené reprezentace Českých Budějovic a všech obcí, které jsou signatáři Memoranda k D3 považují stavbu dálnice, zejména v úseku 0310/I za životně důležitou a přikládají jí absolutní prioritu. Rádi bychom podobné ujištění slyšeli i od Vlády České republiky, potažmo od Vás, coby resortně odpovědného ministra,“ píše primátor Juraj Thoma.

S ohledem na aktuální postup, respektive stagnaci stavebních a zpochybňování přípravných prací se Rada města České Budějovice na svém jednání dne 20. srpna 2014 jednomyslně shodla na usnesení, v němž vyjadřuje velké znepokojení nad iniciativami, snažícími se o změnu trasy dálnice D3 v úseku 010/I Úsilné – Hodějovice a současně vyslovuje zásadní nesouhlas s možností ponížení dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice na komunikaci nižší třídy a s návrhy hledání nové trasy dálnice D3 na tzv. Lišovském prahu s tím, že takovéto úvahy jsou nebezpečným hazardem s již rozpracovanou stavbou a jejich jediným důsledkem může být odsunutí výstavby dálnice D3 v tomto úseku na další desítky let.

Uvedeným prohlášením radní tlumočí názor obyvatel celé dotčené aglomerace. V dopise se rovněž připomíná, že České Budějovice v uplynulých letech velice aktivně a ofenzivně podporovaly přípravu a realizaci dálnice D3 a opakovaně jasně deklarovaly svoji připravenost napomáhat při schvalování potřebných správních rozhodnutí a stejně tak aktivně pomoci s majetkovou přípravou území. „Očekávám od pana ministra sdělení naprosto jasného stanoviska,“ uzavřel primátor Juraj Thoma.