Připomeňme si dnešní výročí popravy generála Heliodora Píky

Generál Heliodor Píka se stal symbolem popravených, umučených, vězněných a pronásledovaných vojáků v dobách komunistického režimu. Armádní generál zachránil za druhé světové války životy mnoha českých uprchlíků, internovaných zajatců a československých Židů. Musel za to ovšem zaplatit nejvyšší daň. Několik týdnů poté, co se komunisté chopili moci, byl ve vykonstruovaném procesu uznán vinným ze špionáže a vlastizrady. Přesně před 70 lety, 21. června 1949 byl popraven v Plzni.

 „Milovaní, nejdražší,

Před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a vědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji, a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť je to tak průhledné – že jde o politickou vraždu … Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti … studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda – snad jen dočasně – a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. … Je mi líto, že strach ovládl většinu lidí a že se neodvažují říci pravdu nebo aspoň neříci vyloženou lež buď z donucení, nebo konjunkturalismu. Kam zmizela poctivost a odvaha? …

Je to soumrak národního svědomí, nebo už temno svobody a lidských práv? Ne nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá i bouři a nedá zahynouti …”

(Z posledního dopisu Heliodora Píky, napsaného v noci před popravou.)

Až po čtyřiceti letech od jeho popravy byl plně očištěn a veřejnost se mohla seznámit s jeho zásluhami. Ulice Generála Píky v Českých Budějovicích pojmenovaná po takové osobnosti je příležitostí k připomínce záslužných činů člověka, který opakovaně neváhal nasazovat svůj život za naši svobodu.

Foto zdroj: vhu.cz

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 24. 6. 2019.