Příprava návrhu zadání ÚP ČB

Po odevzdání první etapy prací (doplňující průzkumy a rozbory v území) realizované zpracovatelem nového územního plánu, bude započata příprava návrhu zadání k novému územnímu plánu. Projednání návrhu zadání by mělo probíhat v první polovině roku 2020. Na začátku II. pololetí roku 2020 se předpokládá jeho předložení ke schválení do zastupitelstva města.