Přípravy projektu „České Budějovice - město sportu“ vrcholí

Přípravy projektu „České Budějovice – město sportu“ jsou v plném proudu. V úterý 25. 11. 2008 od 16,30 hodin se v zasedací místnosti zastupitelstva města představil projekt „České Budějovice – město sportu“, který získal dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 4, 717 mil. Kč. Celá akce si vyžádá částku 5, 099 mil. Kč. Projekt je zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města a bude realizován od ledna 2009 do konce roku 2010. Projekt počítá s pořádáním mnoha sportovních akcí, výstavou o významných sportovcích našeho města a kraje, ale třeba i s promítáním filmů a dokumentů o mimořádných sportovních výkonech a sportovních zážitcích. Prezentace se účastnili představitelé sportovních klubů, kteří budou pomáhat při organizaci bezmála 58 akcií se sportovní tematikou - viz celý text: České Budějovice - město sportu.pdf

www.europa.eu