Příspěvky na ochranu přírody výrazně posílily

Na aktivity určené k ochraně životního prostředí město letos vyčlenilo částku 1 600 000 korun.

Už minulému vedení se podařilo navýšit rozpočet a zdvojnásobit tak loňských 800 tisíc korun. Žadatelé mohou podávat své projekty až do 100 tisíc korun, původně to šlo jen u těch do 50 tisíc. Podmínkou je, že vše bude provázáno na ekologickou výchovu či osvětu pro veřejnost. Pokud dotace podpoří například včelaření, bude úkolem včelaře uspořádat nějakou akci pro občany a přiblížit tento zajímavý a prospěšný obor,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Dotační program: http://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi

Stránka byla upravena 2. 1. 2019.