Pro jih Rožnova jsou navrženy změny ÚP

Navrhované změny územního plánu zóny Rožnov – jih – zóna A ( na konci zástavby ) pro pozemky parc. č. 3114/2, 3114/3 a část pozemku parc.č. 3114/4 v katastrálním území České Budějovice 7 budou veřejně vystaveny. „Od 8. srpna  až  do 6. září bude jejich  návrh představen na úřední desce magistrátu v budově historické radnice  na náměstí Přemysla Otakara II a také na odboru územního plánování a architektury, IV. patro, č.dveří 401 v úředních dnech tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin, “říká vedoucí odboru územního plánování a architektury Luboš Lacina s tím, že veřejné projednání se uskuteční v úterý 6. září 2005 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města. Připomínky k navrhovaným změnám může uplatnit každý  ve lhůtě do patnácti dnů, v tomto případě tedy do 21.září 2005.  Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy změna územního plánu navrhuje, aby pozemky kolem projektované komunikace spojující směr do Včelné se směrem do Roudného byly napojeny přímo právě z této komunikace, což by umožnilo zvětšení rozlohy pozemků