Prodej objektů ve vlastnictví města

Zájemce o prodej objektů ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice, musí svou žádost uplatnit písemnou formou, adresovanou majetkovému odboru. Majetkový odbor po obdržení žádosti zajistí stanoviska příslušných odborů a správce objektu, provede místní šetření (fotodokumentace) a připraví materiál záměr majetkové dispozice pro jednání orgánů města.

Podání žádosti je vhodné spojit s osobní návštěvou majetkového odboru z důvodu upřesnění žádosti (např. vyhledání mapových podkladů, vysvětlení administrativního postupu, atd.).

Po schválení majetkové dispozice v orgánech města je tato zveřejněna na úřední desce Magistrátu města České Budějovice, na internetových stránkách města České Budějovice a v denním tisku.

Součástí písemné žádosti musí být:

- identifikace žadatele (jméno/obchodní jméno, adresa bydliště/sídlo firmy, datum narození/IČ, telefon, e-mail)

- identifikace objektu – ulice, číslo popisné, parcelní číslo zastavěného pozemku, katastrální území

- účel využití objektu

Formulář

není, každý případ se projednává a připravuje individuálně

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Majetkový odbor, oddělení evidence nemovitostí, najdete v historické budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1 (vchod č. 3, 2. patro, číslo dveří 233).

Jméno

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Stanislava Schönbauerová,
vedoucí oddělení

233

386 802 403

SchonbauS@c-budejovice.cz

Stanislava Drdáková

233

386 802 404

DrdakovaS@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30

 

 

 

 

Stránka byla upravena 16. 6. 2020.