Úřední deska

Prodej pozemku p.č. 2688/6 v k.ú. Třebotovice

Prodej pozemku p.č. 2688/6 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 163 m2 v k.ú. Třebotovice

Vyvěšeno: 
23.09.2022 - 15.10.2022