Prodloužení uzavírky v centru města - upozornění

 

Technologické problémy, které byly zjištěny při odkrytí inženýrských sítí pod povrchem vozovky, prodlouží úplnou uzavírku v ulici Hroznová v úseku Krajinská – Česká. Ta měla původně končit 1.11. Na místě pokračují výkopové práce na nové vodovodní přípojce pro objekt Komerční banky. Termín prodloužení je od 2. do  6. 11. 2016.

Objízdná trasa (viz DIO):

• ulice U Černé věže – náměstí Přemysla Otakara II. – Radniční – Česká

• ulice Hroznová – Krajinská – náměstí Přemysla Otakara II. – Radniční – Česká

Dopravně inženýrské opatření