Prohlášení o otáčivém hledišti

„Poslechněte ‚hlas lidu‘, ne úředníky!“ vzkazují jihočeští politici ministrovi kultury.

Společné prohlášení k debatě o dalším osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově podepsali dnes v Českých Budějovicích hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD), primátor Českých Budějovic Juraj Thoma (ODS) a starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička (ODS). (Prohlášení si můžete přečíst zde).

Prohlášení politiků je reakcí na dokument ministerstva kultury, který vyhodnocuje tři možné varianty řešení budoucnosti otáčivého hlediště v zámeckém parku Státního hradu a zámku Český Krumlov. První varianta spočívá v ponechání současného stavu, druhá ve vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu. Třetí varianta počítá s řešením otáčivého hlediště jako součásti širšího projektu, jehož cílem je vytvořit v Českém Krumlově v zámecké zahradě a jejím nejbližším okolí Národní centrum exteriérového divadla.

„Vážíme si aktivity současného ministra kultury Václava Riedlbaucha, neboť otázce dalšího osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově věnuje pozornost, kterou si tento výjimečný světový fenomén bezpochybně zaslouží. Nemůžeme však v žádném případě souhlasit s jakoukoliv variantou, která by otáčivé hlediště umístila mimo areál zámeckého parku,“ uvedl za signatáře prohlášení jihočeský hejtman Jiří Zimola.

„Coby nejméně nákladnou a myšlenku duchovních otců otáčivého hlediště nejvíce respektující variantu podporujeme zachování umístění otáčivého hlediště na současném místě,“ doplnil Zimola.

„Tímto prohlášením rozhodně nechceme narušit probíhající proces hledání optimální varianty řešení budoucnosti otáčivého hlediště,“ ubezpečil českobudějovický primátor Juraj Thoma. „Zveřejněním našeho společného stanoviska bychom tento proces naopak rádi urychlili. Domníváme se totiž, a téměř 130 000 podpisů na petici za zachování otáčivého hlediště nám v tom dává za pravdu, že pouze varianta ponechávající otáčivé hlediště na jeho současném místě a posuzující možnosti jeho jiného, k historické zahradě přátelštějšího konstrukčního řešení je variantou, které by měla být pozornost úředníků ministerstva kultury věnována,“ dodal Thoma.

„Jakékoliv úvahy nad případným přemístěním otáčivého hlediště v rámci zámeckého parku je třeba zásadně odmítnout,“ zdůraznil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. „Už jen proto, že nikdo přece nemůže dopředu garantovat úspěšný výsledek všech správních řízení, která jsou pro kolaudaci přemístěné konstrukce potřebná. Z hlediska památkové péče by navíc zbourání současného a budování nového otáčivého hlediště představovalo zásadní zásah, který by mohl mít za následek dramatické škody zámeckého parku,“ upozornil Jedlička.

Součástí prohlášení je rovněž žádost adresovaná ministru kultury České republiky Václavu Riedlbauchovi, aby přehodnotil současnou praxi vydávání nájemní smlouvy na provozování otáčivého hlediště. Tu uzavírá Národní památkový ústav s městem České Budějovice coby vlastníkem otáčivého hlediště vždy jen na jeden rok.

„Tento postup se opakovaně stává mocným nástrojem nátlaku na města České Budějovice a Český Krumlov a konec konců i na Jihočeské divadlo. Jestliže UNESCO souhlasí s provozem stávajícího hlediště do roku 2015, nic přece nebrání uzavření nájemní smlouvy až k tomuto datu,“ uvedl Juraj Thoma.

Další jednání k budoucnosti otáčivého hlediště by se podle dřívějších zpráv ministerstva kultury mělo uskutečnit během prvního čtvrtletí tohoto roku.