Prohlášení primátora města k policejnímu zásahu na sídlišti Máj v Českých Budějovicích 29.6.2013

S ohledem na různé interpretace mého pohledu na adekvátnost zásahu složek Policie ČR při střetech s radikální pravicí v Českých Budějovicích dne 29.6.2013 považuji za velice důležité uvést následující:

1. Zásah složek Policie ČR na českobudějovickém sídlišti Máj, jehož účelem bylo eliminovat projevy extrémních pravicových skupin včetně fyzického násilí páchaného jejími přívrženci, kteří se do Českých Budějovic sjeli z celé České republiky považuji za naprosto oprávněný a provedený s profesionální důsledností.

2. Všem zasahujícím složkám Policie ČR vyjadřuji v tomto ohledu své uznání.

3. Odmítám interpretaci některých médií, že k provedení zásahu jsem vyjádřil výhrady. Vyjádřil jsem pouze můj laický názor na možnost, že příznivci skupin radikální pravice pochodující městem v neohlášeném průvodu mohli být eliminování policejním zásahem ještě před příchodem těchto skupin na sídliště Máj a tím, snad, mohl být vlastní střet, ke kterému by beztak podle  mého názoru došlo, méně dramatický. To by však rozhodně nemělo být chápáno, jako výhrada k provedenému policejnímu opatření.

Juraj Thoma, primátor města