Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty

Popis akce

Tento projekt řeší instalaci proměnných dopravních značek na celkem 46 vytipovaných místech v rámci území statutárního města ČB. Na těchto 46 místech bude celkově osazeno 93 proměnných dopravních značek a 12 svislých dopravních značek, které doplňují navádění pomocí proměnných dopravních značek. Naváděcí systém bude navádět na jednotlivé parkovací plochy a objekty (parkoviště: Jírovcova, Mercury, Dynamo, Dlouhá louka, IGY centrum, Mariánské náměstí, Senovážné náměstí a City green park).

Předpokládané zahájení prací

září 2021

Předpokládané dokončení prací

jaro 2022

Zhotovitel

aktuálně probíhají přípravné práce pro vypsání VZ

Finanční prostředky

cca 35 mil. Kč bez DPH (včetně 10ti letého poskytování servisních služeb).

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 5. 3. 2021.