Projekty na zvýšení druhové diverzity městské aglomerace

 

Tankovací stanice pro motýly

V těchto dnech je nejlepší doba na pozorování motýlů, právě nyní jsou jejich počty největší. Až pojedete na cyklostezce z ČB na Hlubokou zastavte se u vyústění ulice Kubatova na náplavku. Na svahu k Vltavě je zde ponechána neposečená louka, která kvete a tak poskytuje motýlům příležitost k dočerpání sil v městském prostředí.
Péče o tuto lokalitu je zajišťována v rámci projektu "Chceme motýly v Českých Budějovicích", který magistrát města spolufinancuje. Projekt má za cíl zejména propagaci prospěšných činností pro motýly a na facebookové stránce www.facebook.com/chcememotyly naleznete informace, jak pomoci motýlům i na své zahradě.

Zdroje:

Informace a fotky Martin Němec - sdružení Pro živou krajinu

Lokality k zajištění výskytu modráska bahenního

V rámci zvyšování biodiverzity lokalit v blízkosti řeky Vltavy a Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, jsme zajistili management sečení dvou lokalit (viz. mapka), kde je zmapován výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous) a jeho živné rostliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis). Lokality jsou označeny informačními tabulemi. Zde se vcelku jednoduchým způsobem daří zajistit jak přežití motýlů, tak posečení louky. Stačí, když se vynechá seč v měsících červenci a srpnu. Díky tomu může vykvést krvavec toten a na něm se vyvine housenka modráska. Koncem léta housenka vypadne ze semeníku na zem a zde čeká na adopci mravencem Myrmica rubra, který ji vtáhne do svého zemního hnízda a tam jí krmí svými larvami a na oplátku mu housenka poskytuje cukry a aminokyseliny.

Pokud necháme neposečené alespoň kousky lučních porostů, které následně rozkvetou, zajistíme dostatečný prostor pro přežití motýlů a jiných bezobratlých v naší přírodě. Dnes je velkým trendem zakládání kvetoucích trávníků. Tyto lze založit na své zahradě. Tyto trávníky nepotřebují časté sekání a zavlažování. Celý rok krásně kvetou a vytváří tak skvělý biotop pro užitečný motýly, včely a další hmyz.

Další lokalita vzniká v režii sdružení Pro živou krajinu za centrem Arpida u přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Pokud by jste měli nápad, jak zlepšit vaše okolní prostředí pro živočichy (tzn. i člověka) a rostliny, obraťte se na nás a zkusíme se spolu vaše návrhy zrealizovat. 

Zdroje:

Informace a fotky Mgr. Zdeněk Hanč, AOPK ČR

lokalita Jiráskovo nábřeží - foto Martin Němec
lokalita Jiráskovo nábřeží - foto Martin Němec
Mapa výskyt modráska bahenního
Mapa výskyt modráska bahenního
modrásek bahenní na krvavci totenu - foto Zdeněk Hanč
modrásek bahenní na krvavci totenu - foto Zdeněk Hanč
lokalita Jiráskovo nábřeží - foto Martin Němec
lokalita Jiráskovo nábřeží - foto Martin Němec