Projekty SFŽP

Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové

Předmětem žádosti o dotaci tohoto projektu bylo vybudování přírodní zahrady okolo pavilonu 1. stupně ZŠ E. Destinové. Přírodní zahrada nahradila betonové plochy před pavilonem 1. stupně. Jeden z hlavních cílů základní školy je výuka enviromentálního vzdělávání. Snaží se o vedení žáků k získávání znalostí, dovedností a ke zlepšování vztahu člověka a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru. Přírodní zahrada tomuto cíli napomáhá, samotná výuka nyní může probíhat ve venkovních prostorách školy a žáci tak mohou projevit svůj vztah k přírodě a naučit se zodpovědnému jednání. Konkrétně se jednalo o nákup a výsadbu stromů a keřů, založení trávníku, výsadbu trvalek. Další aktivitou byla modernizace dřevěné paluby („sluneční terasy“), kde také probíhá výuka. Součástí byl i nákup mobiliáře pro přírodní zahradu jako jsou lavičky, odpadkové koše, domečky pro hmyz, ptačí budky, ptačí napajedla. Řešený prostor je dostatečně velká plocha, kde se střídá rovina a terénní modelace, zpevněná plocha i volný pobytový trávník.

Rozpočet: 2.619.525,54 Kč

Dotace: 473.811,- Kč

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 28. 4. 2021.