Projekty - Závazná část

 

Projekt regenerace řeší dílčí problémy a úpravy veřejných prostranství tak, aby alespoň částečně napravil zátěže vzniklé v minulosti. Cílem projektu je sjednotit vhodné volné plochy za účelem vytvoření větších smysluplných zelených prostranství s výraznějším uplatněním vzrostlé zeleně doplněných hřišti tak, aby i ochrana a údržba těchto ploch mohla být účinnější. Vlastnímu zpracování projektu předcházel sociologický průzkum v dané lokalitě v roce 2002. Následovala anketa s obyvateli sídliště, jejímž závěrem byl koncept opatření v řešeném území. Na tyto podklady navázala komplexní studie Regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice z roku 2006. Na základě schválené studie se nyní připravují jednotlivé dílčí projekty pro realizaci, které musí projít řádným územním a stavebním řízením. Součástí tohoto řízení je nejen projednání s orgány státní správy, jako je např. odbor ochrany životního prostředí v rámci zásahu do vzrostlé zeleně, ale i s dotčenými účastníky řízení, kterými jsou vlastníci sousedních pozemků. Tento IPRM vymezuje dvě prioritní oblasti zóny Sídliště Máj a vize cílového stavu (specifické cíle).Prioritními oblastmi jsou oblast A. Kvalita bydlení v bytových (panelových) domech a oblast B. Vzhled Sídliště Máj. Specifické cíle jsou stanoveny tak, aby jejich prostřednictvím došlo k naplnění hlavního cíle IPRM.

Prioritní oblasti/Specifické cíle prioritní oblasti:

A. Kvalitní bydlení

Cíl A1: Regenerace bytových domů Cíl B1: Revitalizace veřejných prostranství Části 01a

Cíl A2: Podpora sociální integrace Cíl B2: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 01

B. Přitažlivé prostředí

Cíl B3: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 02

Cíl B4: Revitalizace veřejných prostranství Části 04

Cíl B5: Revitalizace veřejných prostranství Části 05

 

Projekt regenerace řeší dílčí problémy a úpravy veřejných prostranství tak, aby alespoň částečně napravil zátěže vzniklé v minulosti. Cílem projektu je sjednotit vhodné volné plochy za účelem vytvoření větších smysluplných zelených prostranství s výraznějším uplatněním vzrostlé zeleně doplněných hřišti tak, aby i ochrana a údržba těchto ploch mohla být účinnější. Vlastnímu zpracování projektu předcházel sociologický průzkum v dané lokalitě v roce 2002. Následovala anketa s obyvateli sídliště, jejímž závěrem byl koncept opatření v řešeném území. Na tyto podklady navázala komplexní studie Regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice z roku 2006. Na základě schválené studie se nyní připravují jednotlivé dílčí projekty pro realizaci, které musí projít řádným územním a stavebním řízením. Součástí tohoto řízení je nejen projednání s orgány státní správy, jako je např. odbor ochrany životního prostředí v rámci zásahu do vzrostlé zeleně, ale i s dotčenými účastníky řízení, kterými jsou vlastníci sousedních pozemků. Tento IPRM vymezuje dvě prioritní oblasti zóny Sídliště Máj a vize cílového stavu (specifické cíle).Prioritními oblastmi jsou oblast A. Kvalita bydlení v bytových (panelových) domech a oblast B. Vzhled Sídliště Máj. Specifické cíle jsou stanoveny tak, aby jejich prostřednictvím došlo k naplnění hlavního cíle IPRM.

Prioritní oblasti/Specifické cíle prioritní oblasti:

A. Kvalitní bydlení

Cíl A1: Regenerace bytových domů Cíl B1: Revitalizace veřejných prostranství Části 01a

Cíl A2: Podpora sociální integrace Cíl B2: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 01

B. Přitažlivé prostředí

Cíl B3: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 02

Cíl B4: Revitalizace veřejných prostranství Části 04

Cíl B5: Revitalizace veřejných prostranství Části 05