Propojení Vltavy a Máje je pro město prioritou

Strakonická ulice již dlouhá léta končí vyústěním do Husovy třídy a ten, kdo chce pokračovat na sídliště Máj, musí odbočit a objíždět celá bývalá kasárna. V křižovatce s ulicí O. Nedbala a Rošického se tento proud vozidel potkává s protijedoucími vozy přijíždějícími po Husově třídě z města a dennodenně zde vzniká dopravní zácpa. Podobná situace panuje i na křižovatce Husovy třídy s Branišovskou. Jedná se o jediné dvě světelně řízené křižovatky pro oblast, kde žije cca 40% obyvatel Českých Budějovic.

„Řešení tohoto dopravního problému se stalo naší prioritou. Proto jsme připravili projekt výstavby dopravního propojení ulic Strakonická a Milady Horákové. Tato komunikace má nejenom zrychlit a zjednodušit spojení obyvatel Máje s městským okruhem, ale má zároveň ulevit přetíženým komunikacím Branišovská a O. Nedbala a obyvatelům, kteří v jejich blízkosti musí bydlet. Tyto komunikace zahušťují především vozy obyvatel právě zmíněného sídliště Máj. Navíc má nová spojka zajistit rozvoj území bývalých kasáren a jeho dopravní obslužnost,“ vypočítává argumenty pro výstavbu spojky 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch.

Zamýšlená stavba však vzbuzuje ve veřejnosti rozporuplné reakce.

„Stavební řízení bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou z důvodu velkého počtu účastníků a projednání bylo svoláno na 7. listopadu v 15.30 h, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce občanů. Doufali jsme, že veřejnosti vyjasníme případné připomínky. Bohužel přišli pouze oponenti – dva. Namísto racionálního projednání jsme se stali svědky doslova zákopové války, kterou nám vyhlásila tato dvojice zástupců několika domů. Nejenže proti městu – a troufám si říct i proti jeho obyvatelům – vytáhla do boje se 32stránkovým dokumentem plným námitek. Zároveň podali stížnost na podjatost úředníků, a to nejen městských, ale i krajských! Podjatý je ale vlastně každý, kdo chce řešit v Budějovicích dopravu. Argumentace, že věc poženou až k Nejvyššímu správnímu soudu, pak v mnohém připomínala vyhrožování,“ je z výsledku veřejného projednávání rozhořčen Miroslav Joch.

Město přitom podle jeho slov udělalo maximum proto, aby vyhovělo všem námitkám.

„Z původně projektovaného čtyřpruhu jsme komunikaci přeprojektovali na dvoupruh. Kraj se také ve smlouvě s městem pro výstavbu propojky distancoval od další společné investice propojení Horákové s Litvínovickou, čili jasně a srozumitelně odmítl možnost vzniku nějakého jihozápadního polookruhu. Město provedlo i měření hluku, které si objednalo právě kvůli možnému rozporování u renomované firmy Greif. Máme také v ruce souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice,“ vysvětluje vstřícný postup města náměstek.

„Přesto odpůrci jako argument například užívají obvinění z manipulace s daty či tvrzení, že spojka způsobí nadměrný hluk v roce 2020 a že zhorší kvalitu života. A proto se nelze nezeptat: co kvalita života lidí žijících na Husově třídě, v ulicích Oskara Nedbala či Branišovská? dodává Joch.

„Už jednou jsem v této souvislosti mluvil o nadřazení partikulárních zájmů úzkého okruhu lidí nad stejná práva na kvalitu života mnohem většího množství obyvatel našeho města a průběh veřejného projednání mě v tomto názoru bohužel utvrdil. Na druhou stranu musím konstatovat, že odpůrci zde jen využívají možnosti, kterou jim demokratický systém dává, a pokud se veřejnost o problém nezajímá, snadno její hlas překřičí hlasy skupiny lidí,“ uzavírá Miroslav Joch.