Propojka Strakonická - M. Horákové

Dokumentace z úřední desky, smlouvy

/ Přehled úředních dokumentů vztahujících se k propojení Vltavy a Máje. / Více

Kraj zamítl stížnost na podjatost úředníků radnice

/ Krajský úřad Jihočeského kraje zamítl 11. listopadu 2013 stížnost na podjatost úředníků českobudějovického magistrátu, kteří rozhodují ve věci propojení silnic Milady Horákové – Strakonická. / Více

Přeložka silnice III/14539

/ Stavba přeložky má za cíl odlehčit stávající dopravní situaci a zejména propojit dvě největší sídliště ve městě – Máj a Vltava. / Více

Propojení Vltavy a Máje je pro město prioritou

/ Je legitimním argumentem proti spojce na Máj zájem o kvalitu života a přitom ji upírat jiným? / Více