Protipovodňová ochrana na řece Vltavě

Protipovodňová opatření na řece Vltavě prováděl státní podnik Povodí Vltavy v rámci využití dotačních titulů. Statutární město České Budějovice se na některých stavebních akcích spolupodílelo na tvorbě projektových dokumentací a při kofinancování staveb. Proto uvedené odkazy směrují na jednotlivé stavbní akce stránek Povodí Vltavy s.p.

Situace protipovodňových opatření

Vltava, České Budějovice – úprava koryta ř.km 233,1 – 239,5

Protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží ul. Budivojova – Nový most, České Budějovice

VD Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních

VD Lipno I – zvýšení retence - opatření v nádrži

VD Lipno II – zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních

Stavění pytlové hráze srpen 2002 na Jiráskově nábřeží   Cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r. 2014   Cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r. 2014