Protipovodňové opatření usměrní Malši a ochrání obyvatele i jejich majetek

 

Opatření proti velké vodě na řece Malši zahrnuje tři etapy. První z nich se týká úseku od Kaplířovy ulice po Malý jez, druhá od Malého jezu k Velkému a třetí od Velkého jezu k lokalitě U Špačků.  „První etapa by měla začít v září 2015 a skončit v prosinci 2016. Koryto řeky bude prohloubeno a rozšířeno a na pravém břehu bude v délce 396 metrů postavena ochranná zídka. Na straně ke komunikaci vznikne zpevněný svah. Součástí budou samozřejmě následné sadové úpravy,“ přibližuje náměstek primátora Petr Holický. Pokácené stromy nahradí nová výsadba dále od břehu tak, aby celý prostor mohli lidé využívat k procházkám a pobytu u vody.

„Následující etapy jsou aktuálně teprve ve fázi zpracovaných studií, další stupně projektové dokumentace ještě nebyly zatím zadány. Oběma plánovaným etapám musí ještě předcházet veřejné projednání s občany města,“ dodává náměstek. První etapa je v podstatě kompromisem mezi městem, Povodím Vltavy, s.p. a tamními obyvateli, kteří vyjadřovali nesouhlas, kromě jiného i s tím, že by měla začínat už u Modrého mostu. Práce na první etapě budou z 85% hrazeny z dotačního programu podpory prevence před povodněmi, ostatní uhradí město. Celkové náklady představují bezmála 34 milionů korun.