Provoz v jeslích E. Pittera od 12. dubna

Po dohodě se zřizovatelem bude od 12. 4. 2021 do odvolání probíhat provoz v Jeslích E. Pittera pro děti navštěvující jeslová zařízení organizace, jejichž rodiče vykonávají následující profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Kontakt na přihlášení k docházce:

 • Vedoucí provozu jeslí: Bc. Kateřina Hanelová, tel: 386 102 523, 728 302 818
 • Vedoucí výchovné péče jeslí: Mgr. Klára Nováková, tel: 386 102 523, 601 389 391
 • Prosíme rodiče o nahlášení docházky dítěte do 8 hodin 9. 4. 2021.

  Dále se bude nahlašování řídit dle domácího řádu.

   

   

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 8. 4. 2021.