Nakládání s odpady

Svozové dny komunálního odpadu, umístění a svoz nádob na tříděný odpad, sběrné dvory, svoz bioodpadu, rozmístění nádob na jedlé tuky a oleje, harmonogram mobilních sběrných dvorů, nebezpečné odpady.

Svozové dny komunálního odpadu

Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Nádoby na tříděný odpad

Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Sběrné dvory

Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Odpady a jak na ně

Povinnosti původců odpadů, odpadní vody z provozů. / Více

Nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, informace k povinné evidenci a každoročním hlášením. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.