Památky

Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče, příspěvek z Programu regenerace městské památkové rezervace, jak postupovat při obnově památek a chráněných objektů, přehled památkově chráněných území.

Přehled památkově chráněných území

Přehled památkově chráněných území ve správním obvodu města České Budějovice. / Více

Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v městské památkové rezervaci, mají možnost získat finanční příspěvek na jejich obnovu. / Více

Jak postupovat při obnově kulturních památek a památkově chráněných objektů

Návod pro vlastníky kulturních památek při jejich postupné obnově. / Více

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 17. 6. 2020.