Poplatky

Správní poplatky, poplatek ze psů, komunální odpad, poplatek z pobytu, další místní poplatky.

Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za odpad pro kalendářní rok 2021 činí 680 Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2021. / Více

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, obvykle 400 Kč za kalendářní rok. / Více

Poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu činí na území města České Budějovice 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. / Více

Ostatní místní poplatky

Poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství / Více

Správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství

Řidičské průkazy, autoškoly, taxislužba a drážní doprava, připojení nemovitosti na místní komunikaci, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace / Více

Správní poplatky stavebního úřadu

Správní poplatky vybírané stavebním úřadem podle položek 17, 18, 19 a 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů / Více

Ostatní správní poplatky

Povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, posečkání s úhradou místních poplatků, potvrzení o bezdlužnosti / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.