Přestupky

Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku, projednání dopravních přestupků, posudky a zprávy o přestupkových řízeních, splátky uložených pokut.

Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

Přestupky lze nahlásit na Policii ČR nebo na správním odboru magistrátu města. / Více

Projednání dopravních přestupků

Provinilý řidič se zákazem řízení může požádat o upuštění od zbytku doby zákazu řízení. Správní odbor magistrátu města však žádá pouze v případě, že ten řidičův přestupek projednával. / Více

Posudky a zprávy o přestupkových řízeních

Zprávy o pověsti a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi vydává správní odbor. Posudek lze žádat pouze na svou osobu. / Více

Splátky pokut uložených správním odborem

Ve výjimečných případech může správní odbor přistoupit na placení jím uložených pokut prostřednictvím splátek. / Více

Správní odbor

Řešení přestupků, vymáhání pohledávek z přestupkového řízení, zajištění organizace a průběhu voleb, oznamování a kontrola veřejných shromáždění, opatrovnictví, poradenství.... / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.