Stavební úřad

Předepsané formuláře pro stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby, dělení nebo scelování pozemků, změny v užívání stavby, přidělení č.p. / č.ev., vydání kolaudačního souhlasu ad.

Formuláře

/ Formuláře stavebního úřadu / Více

Stavební úřad

Územní a stavební řízení, státní dozor. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.