Životní prostředí

Předepsané formuláře pro povolení kácení stromů mimo les, souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady, vydání stanoviska odboru, žádosti dle lesního zákona, zákona o vodách, a zákona o ochraně ovzduší.

Formuláře

Formuláře odboru ochrany životního prostředí. / Více

Odbor ochrany životního prostředí

Výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, ekologická výchova, administrace městského dotačního programu v oblasti životního prostředí. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.