Průvodci sociální oblastí i rodinný jsou k dispozici zdarma

Aktualizovaná verze brožurky s názvem Průvodce sociální oblastí města, kterou pracovníci odboru sociálních věcí každoročně připravují, je opět k dispozici všem zájemcům zcela zdarma. „Obsahuje kompletní přehled poskytovaných sociálních služeb s kontakty na organizace a konkrétní osoby. Brožurku je možné získat v tištěné podobě na radnici v městském informačním centru, distribuována je také všem poskytovatelům služeb. Sociální služby zahrnují poměrně široké spektrum - od seniorů, osob se zdravotním znevýhodněním, děti a mládež, osoby závislé na návykových látkách až po osoby v krizi,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko. Průvodce je také volně ke stažení na http://rpss.c-budejovice.cz/pruvodce-socialni-oblasti-mesta-ceske-budejovice

Další brožurkou, kterou město právě vydalo v nákladu tisíc kusů, je Průvodce pro rodinu 2019/2020. Jedná se o další aktualizované vydání. „ S tímto tištěným pomocníkem mohou rodiče, obrazně řečeno, navštívit divadelní či loutkové představení, odpočinout si v dětském koutku, využít některou ze sociálních služeb, nebo se nechat provést mateřskými a rodinnými centry po Českých Budějovicích. Nově tam najdou informace o dětských skupinách, sociálně právní ochraně dětí a náhradní rodinné péči. Průvodce je k dispozici zdarma, v tištěné verzi na odboru sociálních věcí a v městském informačním centru, ke stažení bude také na webových stránkách města,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 8. 4. 2019.