Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a její výkon

Dne 1. 1. 2021 resp. 1. 3. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákonem č. 117/2020 Sb., se do zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, vkládá nová třetí část, jež zavádí definici průvodce cestovního ruchu, průkaz průvodce, upravuje vydávání průkazu průvodce (dále jen „průkaz“) a zavádí seznam průvodců.

Činnost průvodce může vykonávat pouze fyzická osoba, které byl průkaz průvodce vydán. Zákon rozlišuje průkaz I. a II. stupně. Průkaz vydává na základě žádosti Ministerstvo pro místní rozvoj, které vede i seznam průvodců, kterým byl průkaz vydán. Tento seznam je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce k Ministerstvu pro místní rozvoj, může fyzická osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi na živnostenském úřadu.

Zákon č. 117/2020 Sb., ve sbírce zákonů a v .pdf

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 16. 12. 2020.