První etapa prací – Doplňující průzkumy a rozbory

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zpracovatelem je realizována první etapa, v rámci které zpracovatel provádí doplňující průzkumy a rozbory v území. Tato etapa bude zpracovatelem odevzdána do 15. 12. 2019.

V současné době se pro účely zpracování nového územního plánu řeší také možnost vyhotovení demografické prognózy pro město České Budějovice.