První fáze soutěže o návrh na bytový dům 4 Dvory

Soutěž na novostavbu městského bytového domu se sociálním a dostupným bydlením ve Čtyřech Dvorech postoupila do další fáze. Porota na dvoudenním zasedání hodnotila více než třicet soutěžních návrhů a z nich vybrala šestici nejlepších, které se během následujících týdnů dopracují do podoby studie.

Město České Budějovice vyhlásilo soutěž o návrh na novostavbu bytových domů v lokalitě 4Dvory se záměrem získat projekt na více než 140 bytů, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o menší komerční prostory. Záměr je v souladu s dlouhodobou strategií Koncepce dostupného bydlení Města České Budějovice a město jako veřejný zadavatel s vědomím velikosti a významu investice věří, že bytové domy budou pro ostatní stavebníky v krajském městě ukázkovým příkladem architektonického řešení i okolního veřejného prostranství.

V jedenáctičlenné porotě rozhodují o nejlepších návrzích nejenom zástupci města, ale také přední budějovičtí architekti a dále odborníci z Prahy nebo Bratislavy, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti. Předpokládaná cena investice je 500 milionů korun. Na ceny a odměny je v soutěži určeno celkem 2,7 milionu korun. Konečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v březnu. Pokud se formát soutěže o návrh osvědčí, mohlo by ho město použít i pro další plánované etapy,“ sdělil Viktor Lavička, náměstek primátora.

Lokalita 4Dvory je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Před pěti lety zde proběhla architektonická soutěž na park, který letos získal prestižní ocenění German Design Award a nedaleko odtud je také komunitní centrum Máj, nominované na evropskou Mies van der Rohe Award. České Budějovice se tak u veřejných zakázek řídí vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury a doporučením České komory architektů, které soutěž považuje za nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky.   

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 10. 2021.