Publikace k výstavě Město v nejlepších letech - příběhy z minulosti Českých Budějovic

Publikace k 750 letům města složená z kapitol z historie města s bohatým obrazovým doprovodem má 52 stran, vyšla nákladem 1500 ks a stojí 90 korun. Představena bude na vernisáži výstavy viz níže a v rámci výstavy ji bude možné zakoupit se slevou.


Město v nejlepších letech - příběhy z minulosti Českých Budějovic


Vernisáž bude v úterý 14. 7. 2015 v 17 hodin v radniční výstavní síni.
Za město se zúčastní zastupující primátor Petr Holický.
Na výstavě bude k vidění pětadvacet panelů a mnoho pozoruhodných předmětů z minulosti Českých Budějovic.
Textovou část připravil Daniel Kovář, který společně s fotografem Milanem Binderem připravil k této výstavě také publikaci.
Město České Budějovice má za sebou 750 let své existence. Sedm a půl století historie, to jsou vlastně tisíce a tisíce příběhů, které dohromady skládají jeden veliký, spletitý příběh celého města. Pestrou mozaiku dějin spoluvytvářejí osudy jednotlivých domů, ulic, lidí, ať už významných, nebo zcela zapomenutých. Máme-li nahlédnout do minulosti našeho města prostřednictvím čtyřiadvaceti krátkých kapitolek, stojíme před nutností výběru. Vybrali jsme zajímavá témata, z nichž některá se prolínají staletími, jiná naopak provázela historii města jen přechodnou dobu, jako například tramvaje. Vybrané kapitolky označujeme jako „příběhy“ a každá z nich je rozdělena na dvě přibližně stejné části. První se několika větami dotýká příslušného tématu celkově, druhá už je zaměřena na nějaké konkrétní místo nebo objekt, jenž s námětem bytostně souvisí. Bohatý obrazový doprovod doplňuje a zpravidla ještě rozšiřuje textová kapitolka.