Původní druhy dřevin

Původní druhy dřevin ve městě:


Působením člověka na krajinu dochází ke snižování druhové diverzity původních druhů dřevin. Keřové porosty a porosty mladých dřevin jsou chápány jako vzrostlý nepořádek, který je potřeba uklidit. Tím se výrazně zhoršuje možnost přežití mnoha druhů živočichů v naší krajině. Například některé druhy motýlů jsou vázány striktně na jeden či dva druhy rostlin. Housenky žluťáska řešetlákového žijí pouze na řešetláku počistivém nebo krušině olšové. Modrásek hnědý klade vajíčka pouze na krvavec toten, zde se housenky vylíhnou a po spasení totenu spadnou na zem, kde je odnesou mravenci rodu Myrmica rubra do svého mraveniště. Tam housenku krmí svými larvami a ta mu na oplátku poskytuje cukry a aminokyseliny. Po vylíhnutí motýla se koloběh opakuje.

Je tedy zřejmé, že mizením původních druhů bylin a dřevin, dochází ke snižování stavů různých druhů živočichů, kteří jsou také něčí potravou. Tím dochází k rozpadu potravních řetězců a to má ve svém výsledku vliv i na člověka. Například přemnožováním některých obtížných druhů hmyzu snížením stavů obojživelníků, přenos chorob kulturních plodin snížením stavů hmyzích predátorů atd.

Původní druhy dřevin mají kromě nezpochybnitelného estetického využití, také řadu dalších pozitivních vlastností. Je mezi nimi mnoho jedlých a výborných druhů, které jsou velmi často léčivé. Díky jejich původnosti se snadno pěstují, nevymrzají a poskytují útočiště a potravu živočichům.

Tím, že na své zahradě vysadíte i původní druhy dřevin, pomůžete zlepšit stav naší přírody a podpoříte druhovou rozmanitost. Podobného efektu lze dosáhnout extenzivním sečením a vytvářením kvetoucích trávníků. Původní druhy keřů a kvetoucí trávníky jsou velmi oblíbené například v Rakousku.
 
Pokud chcete vědět více o původních druzích dřevin, navštivte stránky občanského sdružení Pro živou krajinu: www.puvodnikere.cz.  

V uplynulých dvou letech jsme podpořili projekt zmíněného občanského sdružení a nyní je k vidění expozice původních druhů dřevin, keřů a růží u cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou (viz. mapka)

Zdroj:
www.wikipedia.org
Pro živou krajinu, Původní keře ČR a jejich využití v zahradách, 2013


 

Mapka založených výsadeb původních druhů. Vedle cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou
Mapka založených výsadeb původních druhů. Vedle cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou
hloh jednosemenný
hloh jednosemenný
jeřáb ptačí
jeřáb ptačí
krušina olšová
krušina olšová
tavolník vrbolistý
tavolník vrbolistý
řešetlák počistivý
řešetlák počistivý