Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
2. pololetí 2020

  • 20. července
  • 24. srpna
  • 7. a 21. září
  • 19. října
  • 9. a 23. listopadu
  • 14. prosince

Informaci o nově zveřejněných zápisech z jednání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více