Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
1. pololetí 2020

  • 20. ledna
  • 3. února
  • 2. a 16. března
  • 6. a 20. dubna
  • 18. května
  • 1. a 22. června

Informaci o nově zveřejněných zápisech z jednání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více