Rada města schválila strategickou studii Město a Voda

Včera, 29. června, schválila rada města důležitý strategický dokument - studii Město a voda, kterou zpracoval Atelier 8000. "Obsáhlá studie analyzuje a navrhuje, jakým způsobem využití potenciál vodních toků na území města, tedy především řek Vltavy, Malše, ale také Mlýnské stoky. Hledá cesty, jak proměnit jejich okolí a zatraktivnit je pro obyvatele i návštěvníky města, kde posílit jejich přírodní či naopak městský charakter. Výsledkem je soubor krátkodobých i dlouhodobých opatření různé investiční náročnosti, které budeme postupně uvádět v život," poznamenal 1. náměstek primátora Juraj Thoma, zodpovědný za rozvoj města. 

Zadání studie vycházelo ze strategického plánu města pro roky 2017-2027, který využití potenciálu řek stanovil jako jednu z priorit.