Rada schválila koncepci prevence kriminality

Rada města na svém zasedání 27. srpna 2008 schválila Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011. "Jejím základem je především bezpečnostní analýza nejproblémovější části města - sídliště Máj. Na základě koncepce bude možné čerpat dotace ze 400 milionů korun vyčleněných na letos vyhlášenou vládní Strategii prevence kriminality. Tyto peníze nám pomohou zlepšit bezpečnostní situaci na Máji," přiblížil primátor Juraj Thoma. Městské policii se již letos podařilo získat milionovou dotaci na rozšíření kamerového systému o dvě kamery, které budou umístěny právě na Máji.

Bezpečnostní analýza shrnuje problémy, se kterými se hustá sídlištní zástavba s velkým množstvím sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel potýká (žije zde dvakrát více nezaměstnaných než v jiných částech města). Celých 36% obyvatel se na Máji necítí bezpečně (v jiných částech města je to cca 10%), je zde vysoká kriminalita (odehraje se zde 70% případů ublížení na zdraví v celém městě), na sídlišti se nadměrně zneužívají drogy, přičemž rizikové a kriminální chování se objevuje již u mladších dětí a nezletilých. Plné znění koncepce a bezpečnostní analýzy s podrobnými informacemi naleznete zde.

Z nyní schválené koncepce budou vycházet každoročně připravované aktuální plány, které stanoví, jak bezpečnost na Máji zvýšit. Mezi hlavní opatření provedená v minulosti patří posílení hlídkové služby strážníků, 28. prosince 2007 zde byla otevřena služebna městské policie. Předpokládá se další rozšiřování kamerového systému i v příštích letech.

Město dále připravilo projekt regenrace sídliště Máj, který počítá s obnovou veřejných prostranství a celkovým zlidštěním prostředí sídliště, což by též mělo přispět ke zlepšení životních podmínek. "Navíc v rámci tohoto projektu vznikne na Máji komunitní centrum se zázemím pro potřebnou terénní sociální práci na sídlišti," dodala náměstkyně primátora Ivana Popelová.