Radary prověří řidiče

Především zvýšení dopravní bezpečnosti , snížení počtu dopravních přestupků a zlepšení chování účastníků silničního provozu si slibují představitelé města od instalace radarů na některých frekventovaných komunikacích v jihočeské metropoli. „V těchto dnech jsme podepsali smlouvu se společností CZECH RADAR a.s., která  zahájí, po získání příslušných správních rozhodnutí, tříměsíční zkušební provoz měřících zařízení. V praxi si chceme ověřit  fungování společného systému zabezpečení a obstarávání úředního měření rychlosti vozidel projíždějících vybranými křižovatkami na území Českých Budějovic včetně respektování fáze červeného světla světelného signalizačního zařízení umístěného právě na těchto křižovatkách,“říká první náměstek primátora Juraj Thoma. „Pracovníci společnosti budou například zpracovávat týdenní statistiky měření na všech třech instalovaných radarech a postupovat je městu stejně jako celou řadu dalších dílčích údajů, které se poté stanou podkladem pro vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud se naplní naše očekávání a dojde skutečně ke zvýšení dopravní bezpečnosti a snížení přestupků, budeme v provozu měřících zařízení pokračovat,“dodává náměstek Juraj Thoma s tím, že firma CZECH RADAR a.s., by měla celý projekt financovat z vlastních  zdrojů. Podle Milana Bednáře, ředitele společnosti CZECH RADAR a.s., již začíná proces instalace zařízení, takže nejpozději v průběhu srpna již bude první ze zařízení plně funkční. „Naším cílem je nastavit celý systém efektivně s maximálně možným snížením rizik na straně města.Námi předkládané řešení přináší prokazatelné zvýšení bezpečnosti na území města snížením nehodovosti a tím snížení lidských, sociálních a ekonomických ztrát města i občanů. Celý projekt tak může z dlouhodobého hlediska ovlivnit nepříznivou bilanci dopravních nehod a zabránit tak značným škodám na životech a majetku“říká Milan Bednář.