Radní města a kraje jednali o budoucnosti letiště

Představitelé města a kraje stále intenzívně  jednají o převodu vojenského  letiště v Plané na civilní provoz a případného nového vlastníka poté, kdy jej vyklidí vojáci. Armáda má letiště opustit podle harmonogramu na konci letošního roku, vojenský  letecký provoz končí už 31. srpna. 

"Na základě doposud vedených jednání mezi armádou, krajem a městem by měl Generální štáb Armády ČR doporučit  převod movitého i nemovitého majetku letiště, s výjimkou ryze vojenských zařízení, na Jihočeský kraj. To zcela koresponduje s názorem kraje i města na udržení územní a funkční integrity stávajícího letiště. Už dnes se ale dá myslím objektivně předpokládat, že i  přes veškerou snahu se zřejmě nepodaří naplnit představu o realizaci vlastního převodu do 31. 12.  letošního roku. Proto kraj jedná s armádou o nájemní smlouvě na část vzletové a přistávací dráhy, část jedné stojánky, řídicí věže a na další nezbytné zázemí. Nájemní smlouva by měla dále umožnit, aby správu takto pronajatého majetku kraj přenesl na akciovou společnost Jihočeské letiště České Budějovice,  kterou zřídil společně s městem České Budějovice." Tento postup by mohl současně akcelerovat získání licence na provozování veřejného vnitrostátního letiště , " přiblížil náměstek jihočeského hejtmana Robin Schinko.

 "Dne 17. 8. 2005 byla do obchodního rejstříku zapsána akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice. Tento zápis jí z formálního hlediska umožňuje vstupovat do dalších jednání o civilním provozu v Plané", řekl k aktuální situaci náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma. "Pro zachování kontinuity leteckého  provozu je nesmírně důležité, že díky úsilí Ultralehkého aeroklubu Planá, bude i po ukončení armádního leteckého provozu možné, byť za velmi omezených podmínek stanovených armádní výjimkou, na letišti i nadále létat. Aeroklub má kromě toho v tuto chvíli jako jediný podanou žádost o udělení licence k provozování veřejného vnitrostátního letiště. Představenstvo akciové společnosti po diskusi nicméně doporučilo, aby se o udělení licence vážně ucházela  i samotná akciovka,což by mělo být hlavním bodem činnosti v nastávajících týdnech a tématem společného jednání se zástupci Ultralehkého aeroklubu, který má své zastoupení i v představenstvu akciové společnosti,“ dodal dále Thoma. Pokud dojde k dohodě ohledně nájmů a uspořádání vzájemných vztahů na letišti, mohlo by být, podle odhadů odborníků, získání vlastní licence opravňující vlastníka provozovat v Plané letiště, otázkou několika týdnů, nejvýš měsíců. 

"Doufám, že se naplní optimistický odhad získání licence, kterým je konec letošního roku. Je povzbudivé, že už nyní, navzdory probíhajícím složitým jednáním,  projevuje řada soukromých subjektů zájem o podnikání v tomto prostoru. Na statutární město se obrátilo například několik zájemců, kteří by rádi jednali  o podmínkách odbavování cestujících či zboží. Je zřejmé, že trend ve využití regionálních letišť se bude rozvíjet. Zkušenosti jasně ukazují, že  letiště ve velkých metropolích budou více využívána spíše k zaoceánským cestám. Mezinárodní a vnitrostátní doprava pak bude doménou těchto regionálních letišť. Proto je smysluplné jej  zejména z hospodářského hlediska i v našem kraji udržet a rozvíjet,“ doplnil Juraj Thoma.