Radní projednali návrhy na změny v územních plánech

Českobudějovický územní plán by měl doznat několika změn. Poté, co rada města ve středu (23. března) projednala 18 předložených návrhů na pořízení změn v územním plánu Českých Budějovic a některých územních plánů zón na území jihočeské metropole, doporučila zastupitelům 15 návrhů na zahájení pořizování změn  v těchto plánech odsouhlasit.

„Návrhy se týkají změn funkčního využití některých území, například ve smyslu posílení výrobních aktivit nebo přeměny nezastavitelných ploch na zastavitelné,“ uvedl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (ODS). Město tak podle něho v některých případech zmírní regulaci stanovenou územními plány jednotlivých zón, v dalších případech vychází vstříc vlastníkům konkrétních pozemků nebo reaguje na zvýšenou poptávku po rozvojových plochách ze strany investorů.

Českobudějovický územní plán schválili zastupitelé města v roce 2000. Od té doby rozhodovali s konečnou platností o osmi změnách územního plánu. Dalších devět úprav se nyní na různých stupních projednává, z nich dvě jsou změny systémové. „Jedna je s ohledem na dopad povodní v roce 2002 a týká se celého území města, druhá souvisí s úpravou trasy a územní rezervy pro napaječ s vedením odpadního tepla z elektrárny Temelín. Ve srovnání s ostatními statutárními městy měnily České Budějovice územní plán zatím minimálně,“ podotkl náměstek a dodal, že srovnatelně velká města jsou na tom podobně. Například Ústí nad Labem má územní plán schválený v roce 1996 a 15 odsouhlasených změn, Pardubice v roce 2001 s pěti změnami, Havířov z roku 1999 s 10 změnami. Výjimkou však není ani větší počet provedených změn. 

O všech návrzích na zahájení procesu pořizování změn územního plánu bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání.