Radní schválili úpravu organizačního řádu magistrátu - přerozdělení kompetencí náměstků primátora

 

Schválené úpravy organizačního řádu nemají časově omezenou účinnost, je třeba je vnímat jako provizorní až do dalšího rozhodnutí zastupitelstva města o obsazení rady města, a to s cílem zabezpečit i po tuto přechodnou dobu nezbytné samosprávné činnosti vykonávané odvolanými náměstky primátora města.

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva těmito rozhodnutími jsou oblasti kompetencí náměstků primátora rozděleny takto:

Náměstek primátora pro investice, strategické plánování, územní komise Petr Holický, který v souladu s § 103 odst. 6 zákona o obcích vykonává pravomoci primátora města (čl. 2), plní úkoly na úseku samostatné působnosti města v oblasti investic, strategického plánování a činnosti územní komise rady města, plní úkoly ve vztahu k Jihočeskému letišti České Budějovice a.s., a koordinuje a metodicky usměrňuje činnost investičního odboru, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru územního plánování, odboru útvar hlavního architekta a (jde-li o oblast strategického plánování a dotační politiky) odboru rozvoje a veřejných zakázek.

Náměstkyně primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie Lucie Kozlová, která plní úkoly na úseku samostatné působnosti města v oblasti ekonomiky, financí (rozpočtu, včetně mimorozpočtových zdrojů) a informačních technologií, plní úkoly ve vztahu k Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s., a která koordinuje a metodicky usměrňuje činnost finančního odboru, majetkového odboru a odboru informačních a komunikačních technologií.

Náměstek primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví Martin Maršík, který plní úkoly na úseku samostatné působnosti města v oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví, plní úkoly ve vztahu k Domovu pro seniory Hvízdal ČB, p. o., Domovu pro seniory Máj ČB, p. o., Jeslím a azylovým zařízením, p. o., CSS Staroměstská, p. o. a školským zařízením zřizovaným statutárním městem České Budějovice (základní školy, mateřské školy, školní jídelny), a který koordinuje a metodicky usměrňuje činnost odboru sociálních věcí, odboru školství a tělovýchovy, odboru správy veřejných statků, odboru ochrany životního prostředí a (jde-li o oblast zadávání veřejných zakázek) odboru rozvoje a veřejných zakázek.

Náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch Jaromír Talíř, který plní úkoly na úseku samostatné působnosti města v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, plní úkoly ve vztahu k Jihočeskému divadlu, p. o., Pohřebnímu ústavu, p. o., k Sportovním zařízením města České Budějovice, p. o. a úkoly při zastřešování činnosti městských společností (Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o., Správa domů, s. r. o., Teplárna České Budějovice, a. s.), a který koordinuje a metodicky usměrňuje činnost odboru kultury a cestovního ruchu a odboru památkové péče.