Radní schválili úpravy podchodu u nádraží

Hned několik stavebních úprav podchodu  pod českobudějovickou Nádražní ulicí je předmětem dodatku nájemní smlouvy  mezi městem a nájemcem – společností CB-MERCURY CENTER. Úpravy podchodu budou realizovány v příštím roce v rámci výstavby Dopravně obchodního centra s centrálním autobusovým nádražím. 

Definitivní podobu záměru dodatku smlouvy schválili členové Rady města na svém jednání 23. listopadu 2005.  „K dodatku jsme přistoupili proto, že společně s firmou CB-MERCURY CENTER máme pochopitelně zájem na komplexním a dlouhodobě vyhovujícím řešení celkové dopravní situace v okolí Nádražní ulice. Původní uvažované stavební úpravy podchodu se totiž ukázaly nejen technologicky, ale i finančně značně nákladné. Odhadem by dosáhly asi 80 milionů Kč. Dodatek schválené stavební úpravy konkrétně obsahuje změnu stávajících nevyhovujících sklonů vstupních schodišť do podchodu a nové přístřešky nad nimi,  dále výtah pro bezbariérový vstup do podchodu. Vyměněno bude osvětlení a rozvody elektroinstalací. Celkové obnovy se dočká i stávající nehostinný interiér podchodu, který bude přímo propojen s objektem nového autobusového nádraží s obchodním centrem a podzemním veřejným parkovištěm pro 500 vozidel a eskalátory také s příjezdovou halou vlakového nádraží,“ konkretizuje dodatky smlouvy statutární náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že zmíněné  úpravy představují řečí čísel částku přes dvacet milionů korun, což je oproti původním plánům úspora v řádech desítek milionů korun. "Potěšující samozřejmě je, že město nemusí hledat částku ve svém rozpočtu, neboť jde na vrub soukromého investora,"dodává náměstek Thoma. Podchod bude podle něj průchozí během celé doby provozu nádraží a pohyb v něm bude monitorován pomocí kamerového systému a bezpečnostní služby. „Stavební úpravy samotné Nádražní ulice, které by měly plynule navazovat na současnou stavbu budou zahájeny v průběhu roku 2006 a vyžádají si dočasně rozsáhlejší dopravní omezení. Na jejich konci by ale Nádražní ulice měla být dopravně přehlednější a bezpečnější pro všechny uživatele. Celkové  náklady na stavební úpravy si vyžádají asi  40 milionů korun z městské pokladny ,"  přibližuje další záměry náměstkyně  primátora Ivana Popelová.