Radní zrušili neplněné smlouvy

Rada města 2. října projednala hned několik zrušení zakázek a odstoupení od smluv s vybranými zhotoviteli.

„Konkrétně šlo o stavební úpravy kanalizace v Husově ulici v úseku od ulice Evžena Rošického až po ulici Rybniční. Veřejnou zakázku na základě výběrového řízení získala B M H spol. s.r.o. z Olomouce, která nenastoupila ke zhotovení díla v řádném termínu. Na písemné výzvy nereagovala a zakázku ignorovala, takže  rada schválila podle zákona o veřejných zakázkách její přidělení druhému uchazeči v pořadí, společnosti EUROVIA CS,a.s. a nyní je smlouva krátce před podpisem,“ konstatuje primátor Juraj Thoma a ještě upřesňuje, že společnost B M H nabídla 8 142 000 korun a EUROVIA CS 8 385 000 korun.

„Podobně tomu bylo s úklidem Budvar arény, kdy rada zrušila zadávací řízení k veřejné zakázce na zajištění jejího úklidu dodavatelským způsobem kvůli špatným zkušenostem s výběrovým řízením. Nové bude formulováno s úpravami a zajišťovat jej bude sama příspěvková organizace Sportovní zařízení města ČB. Úklid arény bude rozdělen na dva samostatné bloky. První bude klasický denní úklid v gesci příspěvkové organizace a druhý bude rozsáhlejší po jednotlivých či jednorázových velkých akcích zajištěný dodavatelsky. Dále rada schválila odstoupení od smlouvy o zajištění ostrahy objektu se společností FORCORP Group. Ta byla na základě výběrového řízení sice uzavřena už 29.8.2013, ale společnost nebyla schopna zakázku převzít a začít ji plnit. Poslední její výkřik do tmy byl, že se zakázky zhostí až 1. listopadu 2013, což je absolutně nepřijatelné, proto došlo k odstoupení z důvodu nezahájení plnění díla. Poslední odstoupení pro podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele se společností MARDAN spol.s.r.o, Hodonín se týkalo realizace opravy chodníků na Rudolfovské třídě. Firma nezačala v termínu a nereagovala ani na písemné výzvy,“ uzavírá verdikt radních primátor Juraj Thoma.