Radniční infocentrum obstálo na výbornou

Jedničku s hvězdičkou dostalo českobudějovické městské Turistické a informační centrum od agentury CzechTourism, jejíž úlohou je propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu.

Agentura letos společně s Asociací turistických informačních center provádí kontrolu více než čtyř stovek informačních center v České republice a hodnotí úroveň poskytovaných služeb, odbornost a chování ke klientovi. Služby budějovického „íčka“ a jejich kvalitu kontroloři prověřili pomocí metody mystery shopping, kdy se vydávali za běžné turisty.

„Radniční infocentrum na náměstí Přemysla Otakara II. získalo 43 z celkem 43 možných bodů, což je skvělá zpráva. Jen v letošní sezóně od května do srpna přišlo do našeho centra přes sto tisíc lidí,“ poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová, která pro pracovníky „íčka“ chystá za jejich skvělou práci i malou odměnu.