Rámcový projekt sanace azbestu

Podklady zpracované inspekčním orgánem Foster Bohemia objednané městem České Budějovice v souvislosti s odstraněním azbestových vláken z areálu základních škol na Máji: