Realizace systému navádění na parkoviště

Komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech z celkových 93, svislých dopravních značek na 8 místech, položení napájecích kabelů k proměnným dopravním značkám, dále přesuny a rušení svislých dopravních značek včetně dodání potřebných licencí a poskytnutí souvisejících služeb. V rámci navrženého řešení bude centrální řídící systém přenášet informace o počtu volných míst na jednotlivá proměnná dopravní značení, které se budou zobrazovat na LCD displejích.   

Předpokládané zahájení prací bude doplněno
Předpokládané dokončení prací bude doplněno
Zhotovitel

bude doplněno

Finanční prostředky

cca 62 mil. Kč bez DPH

(včetně 10ti letého poskytování servisních služeb)