Referent na oddělení silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace na odboru dopravy a silničního hospodářství - doba neurčitá

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 pozice - referent na odd. silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace na odboru dopravy a silničního hospodářství – doba neurčitá 

Místo výkonu práce:        

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: ihned po výběrovém řízení

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání /stavebního, právního nebo dopravního směru/. V případě praxe SPŠ stavební s maturitou.

Platová zařazení:  tarifní třída 9, 10                          
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                                
Další požadavky:        

- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost správního řádu č. 500/2004 Sb. v platném znění
- znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územ. plánování a stavebního řádu v platném znění
- znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění    
- znalost zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění
- praxe ve veřejné správě vítána
- zkouška ZOZ výhodou

Benefity:               

-     stravenky
-     flexi pasy
-     příspěvek na dovolenou
-     příspěvek na dětské tábory
-     rekreační zařízení na Nové Peci
-     příspěvek na penzijní připojištění
-     indispoziční volno

Přihláška musí obsahovat:        

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.      ne starší než 3 měsíce
- poučení o ochraně osobních údajů

Informace:             

Ing. Jaroslav Mráz – vedoucí odboru , tel.: 386804401
       Stanislava Robová – personální oddělení, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 20.08.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis
vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 20. 8. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 20. 7. 2022.