Vedoucí odd. státní správy památek odboru památkové péče na dobu neurčitou

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa - vedoucí odd. státní správy památek na odboru památkové péče na dobu neurčitou 

 

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

 

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

 

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

 

Kvalifikační předpoklady:  

dle katalogu prací /nařízení vlády č.222/2010 Sb. v platném znění/ vyšší odborná škola, VŠ - stavebního směru nebo historie 

 

Platové zařazení:         tarifní třída 10                        
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/ 


                
Další požadavky: 

- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
- znalost zák. č. 500/2004 Sb., správ. řád v platném znění
- znalost zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC v platném znění
- znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz - skupina B

 

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002

- poučení o ochraně osobních údajů

- doklad o splnění předpokladů stanovených §4 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání. Nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971)

 

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:  

Ing. Tomandlová Irena – pověřena řízením odboru památkové péče, tel:386804302 
       Šárka Šauerová – personální oddělení, tel.: 386802005

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 06.02.2023.

 

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.