Referent/ka odd. EO, OP, CD a ŘP na MaÚ - přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Výběrové řízení
Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění     pozice  - odborný referent/ka na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů matričního úřadu – úsek občanských průkazů a přestupků na úseku OP a CD na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástup:    01. 01.2023

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:    dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ 
                
Platové zařazení:         tarifní třída 10                        
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě v pl. znění/, vysokoškolské vzdělání
                
Další požadavky:

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost a orientace ve vedení administrativních agend

 - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- znalost zákona č. 250/2016 Sb. o odp. za přestupky a řízení o nich
- znalost zákona č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- znalost zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průk. v plat. znění
- znalost zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
- znalost zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech znění 
 - řidičský průkaz sk. B    
- praxe ve veřejné správě vítána

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno
    
Informace:

Ing. Kateřina Soukupová – pověř. vedoucí matričního úřadu, tel.: 386805137
Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 386802006

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 02.12.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.