Referent/ka odd. ovzduší a odpadů na OOŽP na dobu neurčitou.

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa – referent na oddělení ovzduší a odpadů na odboru ochrany životního prostředí na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:    

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: 

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání- ekonomického nebo zemědělského směru  

Platové zařazení:         tarifní třída 10                          
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                
Další požadavky: 

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- znalost zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší v pl. znění  
- zákon č. 500/2006 Sb., správní řád v platném znění
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- přesnost a důslednost
- znalost a orientace ve vedení admin. a ekonomických agend
- praxe ve veřejné správě vítána
- řidičský průkaz skupiny B
                
Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku 
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity: 

- stravenky
- Flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:

Ing. Svatopluk Mika – vedoucí odboru ochrany životního prostředí, tel.: 386801101   
   p. Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 38680206

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 06.07.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č. 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 6. 7. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 20. 6. 2022.