Referent/ka oddělení dotací a rozvoje aglomerace na odboru rozvoje a veřejných zakázek na dobu neurčitou.

Veřejná výzva

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění na obsazení pracovního místa – 
 referent/ka oddělení dotací a rozvoje aglomerace na odboru rozvoje a veřejných zakázek na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:        

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací /nařízení vlády  222/2010 Sb. v platném znění/ - VŠ vzdělání , výhodou vysokoškolské vzdělání v oborech – regionální rozvoj, ekonomická a sociální geografie, ekonomika

Platové zařazení: tarifní třída 10                         
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
            
Další požadavky:        

- velmi dobrá uživatelská znalost Microsoft Office
- orientace v oblasti strukturálních a investičních fondů EU
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- dobré komunikační a organizační dovednosti, inovativní myšlení, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
- aktivní znalost anglického jazyka


Přihláška musí obsahovat:        

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity:    

    - stravenky
    - flexi pasy
    - příspěvek na dovolenou
    - příspěvek na dětské tábory
    - příspěvek na penzijní připojištění
    - indispoziční volno

Informace:             

Ing. Dagmar Baumruková – vedoucí odboru , tel.: 386803201
       Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 386802006


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 06.06.2022 – prodlouženo do 30.06.2022.


Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Stránka je publikovaná do 30. 6. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 10. 6. 2022.